Detaylı Bilgi

12 Haz

Cam Parke Tasarımı

2.1.2. Gerekli Koşullar, Detaylandırma ve Uygulama

  •  Betonarme ile cam parkeler arasında yeterli bağ oluşabilmesi için cam parke, arada (örneğin bitüm gibi) herhangi bir malzeme olmaksızın beton ile doğrudan temasta olmamalıdır.
  •  Cam parke kalınlığı döşeme kalınlığına eşit olmalıdır.
  •  Betonarme nervürlerin derinliği:

Tek yönlü taşımada en az 6cm;

Çift yönlü taşımada en az 8cm;

Genişliği ise, çelik donatı olan kesimlerde en az 3 cm olmalıdır.

  •  Boyuna ve enine nervürler minimum 6mm çapında, en az 1 adet nervürlü inşaat demiri ile donatılmış olmalıdır.
  •  Cam parke kombinasyonlu betonarme yapı elemanlarının etrafı, elemanı çepeçevre dolanan demir donatılı bir çember kirişiyle kuşatılmış olmalıdır. Çember kirişi, bitişik başka bir betonarme elemanın bir parçası olabilir. Genişlik ve kalınlığı ise, cam parke kombinasyonlu betonarme sistemin elemanlarından daha küçük olmamalıdır. Demir donatının kesiti en az boyuna nervürlerin donatısı kadar olmalıdır. Nervürlerin bünyesindeki demir donatılar her iki yönde çember kirişinin dış hizasına kadar uzatılmalıdır.
  •  Öngörülmeyen hareketler ve aşırı gerilimlerden korumak için cam parke kombinasyonlu betonarme yapı elamanları yapının diğer bölümlerinden esnek malzemeler ve dilatasyonla ayrılmalıdır.
  •  Metal taşıyıcı sistem öngörülen tasarım yüklerini ve cam parkenin kendi ağırlığını taşıyacak güçte olmalıdır.

2.1.3.Tasarım Analizi 

  • 200x200x22 mm ”LARA” cam parke kombinasyonlu betonarme döşemelerde m2 alana 19 adet cam parke isabet edeceği varsayımı ile hesaplanan zati yük yaklaşık 100 kp/m2 kabul edilebilir.
  • Cam parke kombinasyonlu betonarme yapıların hesaplanması tek doğrultulu yada çift doğrultulu taşımaya göre yapılabilir. Çift doğrultulu taşımada uzun açıklık/kısa açıklık 2:1 orantısından büyük olmamalıdır.

İlgili Yazılar