Detaylı Bilgi

12 Haz

Cam Tuğla Yapım Tekniği

Geleneksel uygulamalarda cam tuğla derzlerinde çimento+kum harcı kullanılır.
· Cam tuğla duvar yatay yüklerin karşılanması amacıyla, yeterli dayanıma sahip karşılıklı en az iki mesnede düşey ve yatay, kayma ve genleşme derzleri yardımıyla bitiştirilerek tutturulmalıdır.

Sadece tek taraftan tutturulan bağımsız duvarların yatay yüklere dayanımı mutlaka inşaat mühendisi tarafından kontrol edilmelidir. Kayma genleşme derzleri sıcaklık değişimleri, yükler v.s. durumlarda duvarın serbestçe hareket etmesini sağladığından yapıda kullanılacak elemanlar derzlerin işlevlerini asla engellememelidir.

Kayma ve genleşme derzlerine nemin ulaşmasını engellemek için beton çerçeve ile cam birleşimleri enaz 10mm genişlikteki elastik dolgu malzemeyle sızdırmaz hale getirilmelidir. Cam tuğla duvarın yanları ile üstündeki genleşme derzlerine 10-20 mm kalınlığında sert genleşme köpüğü (Ö. PVC veya poliüretan levha), kayma derzlerine ise kumlanmamış bitümlü karton yerleştirilmelidir. Yatay genleşme derzlerinde yüksek dansiteli sert, düşeyde ise düşük dansiteli daha yumuşak genleşme köpüğü ile duvarın oturacağı tabanda yeterli taşıma gücüne sahip iki kat kumlanmamış bitümlü kartonla oluşturulmuş kayma derzi tavsiye edilmektedir.

Yüksekliği veya uzunluğu 6,00 m’yi veya alanı 15 m2’yi aşan cam tuğla duvarlar taşıyıcı eleman ve/veya genleşme ve kayma derzleri ile sınırlandırılmalıdır.Duvar bütününün en görülen tasarım yüklerine karşı dayanıklılığı ayrıca irdelenmelidir.

 

Cam tuğla duvar yapımında donatı demirlerinin adet ve dağılımında statik hesaplamalar belirleyicidir. Kenar ölçüleri 1,5 m’den küçük olan cam tuğla duvarlar donatısız yapılabilir., ancak bunlar 0,8 kN/m2 rüzgar yüküne kadar dayanıklıdır. Donatı demirleri cam tuğlalar ile temas etmemeli,paslanmayı önlemek için tercihen galvanizli demir veya çelik kullanılmalıdır. Bunların temin edilemediği durumlarda donatı demirleri kullanılmadan önce çimento şerbetine -çimentolu su- daldırılmalıdır.

İlgili Yazılar