Detaylı Bilgi

12 Haz

DONATISIZ CAM TUĞLA DUVAR UYGULAMA ŞARTLARI

Derzler

Cam Tuğla Derinliği 

mm

Duvar Kısa Kenar

mm

Uzun Kenar Ölçüsü

mm

Rüzgar yükü

kn/m2

Sürekli >8 <1.5 >1.5 <0.8
Şaşırtmalı >8 <1.5 <6.0 >8

Cam tuğla duvar yapımı için şantiyede harç hazırlanabileceği gibi, istenen niteliklere uygun hazır harçda kullanılabilir. Derz harcı ile fuga harcının adhesiyonunu tam sağlamak için huga harcı duvarın örülmesinden hemen sonra uygulanmalıdır. Cam tuğla duvarın dışa bakan yüzündeki fuga harcı prizini aldıktan sonra üzerine koruyucu ve su emmeyen bir malzeme sürülmelidir.

Cam tuğlalara asla sert aletlerle vurmamalı, sadece lastik çekiçle hafifçe vurularak hizaya ve şaküle getirilmelidir.

Cam tuğla duvarlar yüksek basınç dayanımına rağmen kendi yükleri dışında yük almamalıdır. Bir kaç katı birden giydirilen uygulamalarda yatay yükleri yapıya aktaran bağlantı elemanlarına ihtiyaç vardır.

Cam tuğla duvarlar yeterli taşıma gücüne sahip, eğilme ve bükülme direnci yüksek taban üzerine oturtulmalıdır. Kiriş, hatıl ve benzeri yapı elemanları üzerine oturtulan, uzun kenarı 1,5 m’den fazla cam tuğlalar için mutlaka donatı demirli (2 x çap 6 mm) beton alt çerçeve oluşturulmalıdır. Cam tuğla duvarın dahada sağlam olabilmesi için çelik veya paslanmaya karşı önlem alınmış galvanizli metal U- profili beton çerçeve tercih edilmelidir.

Duvarların rüzgar yüklerine dayanımı DIN 1055 bölüm 4; diğer yüklere dayanımı ise, DIN 1055 bölüm 3’e göre belirlenmeli; 25 m’den yüksek uygulamalarda blokların taşıma güçleri ayrıca dikkatle yeniden gözden geçirilmeli veya test edilmelidir.

İlgili Yazılar