Detaylı Bilgi

12 Haz

İLGİLİ STANDARTLAR

LARA® Cam Tuğla duvar yapımında aşağıdaki standartlar dikkate alınmalıdır:
DIN 18 175 – CAM TUĞLA ÜRETİMİ
DIN 4242 – CAM TUĞLA DUVAR YAPIMI
İlgili diğer standartlar:
DIN 488 – Beton çeliği, tanımı + özellikleri
DIN 1045 – Beton betonarme » ENV 1992 – Betonarme
DIN 1053 – Harç ve duvar yapımı » ENV 206 – Beton, özellikleri + yapımı
DIN 1055 – Yükler
DIN 4102, T13 – Yangın dayanımı » EN 357 – Yangına dayanım

LARA® CAM TUĞLA’NIN MEKANİK FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİ BELİRLEMEK AMACIYLA YAPILAN TESTLER

TESTLER                                    BİRİM/SONUÇ                          İLGİLİ STANDART                    LABORATUVAR


 ışık geçirgenlik  tv (^) = % 82  ISO/DIS 7884/b Istituto di Ricerche e Collaudi
 ışık yansıtma  rv (^) = % 10.8  CIE 1&2 Istituto di Ricerche e Collaudi
 ısı iletimi  k = 2.8 W/m2K  DIN 52616 MPA Darmstadt
 kırılma indisi  n= 1.51896  ISO/DIS 7884/b Istituto di Ricerche e Collaudi
 çizgisel genişleme Alfa 0-300(x106) 8.7 K-1  ISO/DIS 7884/b Istituto di Ricerche e Collaudi
 basınç mukavemeti  29.65 N/mm2  ASTM C 165 Istituto di Ricerche e Collaudi
 bükülme mukavemeti  62.15 N/mm2  ASTM C 203 Istituto di Ricerche e Collaudi
 kırılma indisi  n= 1.51911 . MPA Darmstadt
 mikro sertlik tayini  530 HK0, 1/20 . MPA Darmstadt
 elastisite modülü  73.10N.mm-2 . MPA Darmstadt
 ort.özgül ısınma
(200C; 1000C)
 0.87 J/g.K . MPA Darmstadt
 oda sıcaklığında
özgül yoğunluk
 2.501 g/cm3 . MPA Darmstadt
 ort.termik  genişleme
k.katsayısı(200C; 3000C)
 8.95 10-6 /K . MPA Darmstadt
 Poisson oranı   0.222 . MPA Darmstadt
 değişim sıcaklığı   543 0C . MPA Darmstadt
 basınç mukavemeti  ort.değ. 13.9 N/mm2  DIN 18175, tablo 1 MPA Darmstadt
 ses yalıtımı  Rw = 38 dB  DIN 52210 Labor für Schall-+ Wärmemesstechnik

LARAnın yukarıdaki uluslararası testlerden başka,
TSE KALİTE UYGUNLUK BELGESİ
TSE İMALATA YETERLİLİK BELGESİ
TSE İNŞAAT LABORATUARLARI MDL.muayene ve deney raporu mevcuttur.

İlgili Yazılar