Detaylı Bilgi

12 Haz

Uygulama İçin Gerekli Malzemeler

 • §          “LARA” Cam tuğla (190x190x80 mm) 
 • §          Metal Çerçeve (Çelik veya paslanmaya karşı önlem alınmış metal U-profiller, 50/90/50/3 mm, veya 50/90/50/5 mm)
 • §          Portland çimento (Cam tuğla duvarın örülmesinde kullanılacaktır.)
 • §          Beyaz portland çimento veya hazır fuga dolgu malzemesi (Fugaların doldurulmasında kullanılacaktır)
 • §          Tabii kum (Duvar yapım harcına ort. 3 mm’lik, fuga dolgu harcına ort. min. 1 mm’lik kum kullanılmalıdır)
 • §          Çap 6 mm’lik galvanizli donatı demiri (Eni veya yüksekliği 1,5 metreden az olan cam tuğla duvarlar demirsiz örülebilir.; yinede donatı demiri kullanılması prensipte tavsiye edilmektedir.)
 • §          Fuga ayırıcı (spacer) (Spacer cam tuğla duvar fuga aralıklarının eşit genişlikte olmasını sağlayan plastik esaslı malzeme)
 • §          Genleşme köpüğü (Cam tuğla duvarın genleşebilmesi için 10-20 mm kalınlığında PVC veya polietilen köpük levha – yatay kayma ve genleşme derzlerinde yüksek dansiteli sert, düşeyde ise düşük dansiteli daha yumuşak – takviye edilmektedir.)
 • §          Kumlanmamış bitümlü karton (metal çerçevenin taban profilinin taban ve yanal iç yüzeyleri ile çerçevenin yan ve üst profillerinin iç yüzeylerine yerleştirilecektir.)
 • §          Elastik macun (Düşey ve yatay, kayma ve genleşme derzleri için fuga dolgu malzemesi)
 • §          Beton katkı maddeleri (Harcın yumuşaklığını sağlamak için, içine sönmüş kireç veya tras(=küfeki), soğuk iklim bölgelerinde ve ağır hava şartlarında da prizini hızlandırıcı malzemeler katılabilir. Harcın içine asla “dondan koruyucu malzeme” ilave edilmemelidir.
 • §          Renksiz koruyucu malzeme (Dış hava şartlarına maruz kalacak fugalara çekilecektir.)

İlgili Yazılar